almas
Intervju

»S pravo ekipo lahko dosežemo še tako zahtevne cilje«

Eden od večjih izzivov, s katerimi se je Svetlana Almaš, direktorica marketinga in odnosov z javnostmi v zavarovalnici Generali, spopadla v svoji karieri, je bilo združevanje dveh zavarovalnic, Adriatic Slovenice in Generalija.

Njihova komunikacijska prizadevanja je opazila tudi stroka, saj je bil projekt večkrat nagrajen.

Kot nam je zaupala Svetlana Almaš, ki je sicer že skoraj dve desetletji del Generalija, njegov oddelek za marketing in odnose z javnostmi pa vodi zadnjih pet let, jo pri delu vodijo štiri glavne vrednote – po vzoru 4 marketinških P-jev. To so poštenost, pozitivna naravnanost, prebojnost in pristnost. In vse to se izraža tudi v najinem pogovoru. Prijetna sogovornica, za katero se zdi, da je vedno optimistična in nasmejana, predvsem pa se ne prenareja, priznava, da je njeno delo polno izzivov in da ji marsikdaj zmanjkuje prepotrebnega časa za vse, kar bi še rada naredila, a hkrati nam s posebnim žarom v očeh zaupa, da jo pri delu še vedno vodi posebna strast. Pri tem še posebej izpostavi pomen zaupanja in podpore vodstva, ki prepoznava pomen marketinga ter močne in predane ekipe. Marketinška ekipa se je z združitvijo zavarovalnic močno okrepila – s štirih članov na sedemnajst – in tudi to je bil eden od izzivov, s katerimi se je spopadla.

Do zavarovalnic in drugih finančnih ustanov pogosto gojimo predsodke, da so dinozavri, ki se ne znajo dovolj hitro obračati, toda tudi Generali dokazuje, da še zdaleč ni tako. Kot pravi Svetlana Almaš, se zelo hitro odzivajo na spremembe in se zavedajo, kako pomembno je stalno inovirati. Po njenih besedah so namreč inovacije namreč pogoj za uspeh v današnjem svetu stalnih sprememb.

S sogovornico smo se sestali v njeni pisarni v stavbi zavarovalnice Generali v ljubljanskem Bežigrajskem dvoru, nato pa se preselili čez cesto v Galerijo Generali, kjer stene krasijo dela cenjenih slovenskih umetnikov in tudi tam posneli nekaj njenih fotografij. Tudi z galerijo, ki upravlja zbirko likovnih in kiparskih del, poleg tega pa večkrat letno prirejajo razstave, s katerimi pomagajo umetnikom pri predstavitvi lastnih del, namreč izkazujejo svojo družbeno odgovornost, še eno področje, ki mu v zavarovalnici namenjajo čedalje večjo pozornost.

almas1

Del zavarovalnice Generali ste že, odkar ste končali študij trženja in tržnega komuniciranja na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, torej že skoraj osemnajst let. V tem času ste zasedali različne položaje, zadnjih pet let pa ste direktorica marketinga in odnosov z javnostmi. Lahko bi torej rekli, da zavarovalnico poznate do obisti. Je pri vašem delu to prednost ali pa je lahko tudi slabost, saj je verjetno kdaj tudi težko razmišljati zunaj zastavljenih okvirjev, ker ste že toliko časa vpeti v organizacijski ustroj?

Res je, z Generalijem sem vse od konca študija in mislim, da je to, da sem v vsem tem času delala na zelo različnih pozicijah – od podpore prodaji, oddelka upravljanja odnosov s strankami, torej CRM, do marketinga –, prednost. Prednost, ker dobro razumem in poznam delovanje podjetja, ker razumem razvoj, ker mi je preteklo delo dalo dober vpogled v razumevanje strank, ob tem pa poznam pretekle prakse in kakšne rezultate smo dosegali z njimi. Hkrati pa se zavedam potencialnih pasti dela na ustaljene načine in pogleda na izzive le z ene perspektive. Prav zato delujemo v interdisciplinarnih timih, v našo marketinško ekipo pa vključujemo ljudi z različnimi znanji, kompetencami in izkušnjami. In ne nazadnje nam z izkušnjami in podporo stojita ob strani tudi regija Avstrije ter Srednje in Vzhodne Evrope, ACEE, katere del sta tudi Slovenija in Skupina Generali.

Dolgčas vam sicer pri tako dinamičnem delu, kot je vaše, verjetno nikoli ni, poleg tega pa tudi v zavarovalništvu prihaja do premikov, spodbujenih z digitalizacijo. Ne nazadnje je bila ena od večjih prelomnic, ki jih je doživel Generali v Sloveniji, združitev z zavarovalnico Adriatic Slovenica pred dvema letoma in pol. Če se ozrete na zdaj že skoraj dve desetletji, odkar ste se pridružili Generaliju, kateri mejniki pa so se vas osebno najbolj dotaknili in najbolj zaznamovali tudi vaše delo?

Zagotovo združitev, to je bil zares obsežen projekt, ki je trajal leto in pol, obsegal je novo strategijo znamke Generali v Sloveniji, močno komuniciranje, obsežno prenovo vseh marketinških, komunikacijskih in korporativnih orodij, ob tem pa še reorganizacijo oddelka. Naš oddelek se je s štirih razširil na sedemnajst ljudi, vzpostavili smo novo organiziranost oddelka in prenovili procese, ob vsem tem pa intenzivno delali tudi na povezovanju v nov, enoten tim.

O koronskem obdobju niti ne bi veliko govorila, a če govorimo o pomembnih mejnikih, mimo tega zagotovo ne moremo, saj smo čez noč vse prenesli v digitalno okolje. In zares dobro je bilo, da smo v zavarovalnici, v sklopu zdaj že stare poslovne strategije, velik poudarek namenili digitalizaciji, zato je bilo mnogo orodij, kanalov in aktivnosti že pripravljenih, tudi že v teku, izredne razmere pa so (do)dale le še pospešek.

Če pa pogledam dlje nazaj, v zgodovino Generalija, je kar nekaj kampanj, s katerimi smo bili drzni izzivalec, na primer bili smo prvi, ki smo varne voznike nagrajevali z ugodnejšo ceno in to počnemo še danes, bili smo prvi, ki smo enostavna zavarovanja ponudili tudi na policah živilskih trgovin, in bili smo prvi, ki smo v Sloveniji predstavili spletno zavarovalnico G24.

Zagotovo pa mi veliko pomenijo tudi družbeno odgovorni projekti, s katerimi lokalni skupnosti nekaj vračamo in s katerimi prispevamo k boljšemu jutri za vse.

Združitev dveh zavarovalnic je velik zalogaj že sam po sebi, na vaše delo pa je vplival tako z organizacijskega kot tudi komunikacijskega vidika, kot ste omenili. Posvetiva se najprej organizacijski plati. Kako je potekalo združevanje oddelka marketinga in odnosov z javnostmi, ki ga vodite? Koliko vas je zdaj skupaj vseh sodelavcev, ki sodijo pod vaše okrilje, in na kakšen način imajo porazdeljene naloge med seboj? Imate brand menedžerje, ki skrbijo za posamezne produkte, torej različna zavarovanja, ali pa se ločijo le glede npr. na produktno oziroma korporativno komuniciranje?

Vsaka tako velika sprememba, kot je na primer združitev, je sprememba, ki jo morajo sprejeti najprej zaposleni in se sami pri sebi odločiti, da želijo v njej sodelovati; v našem primeru graditi eno od največjih zavarovalnic na trgu. In temu smo posvetili veliko pozornosti.

Naslednji korak pa je seveda organizirati oddelek na način, da bo lahko učinkovito odgovarjal na vse potrebe zavarovalnice na področju marketinga in komuniciranja – in teh ni malo. Kot sem že omenila, smo šli iz oddelka s štirimi zaposlenimi na oddelek s tremi specializiranimi področji, ki pa pod svojim okriljem združujejo zelo interdisciplinarne ekipe strokovnjakov. V grobem naš oddelek sestavljajo področje za upravljanje z blagovnimi znamkami in komuniciranje, oddelek za upravljanje s sponzorstvi in podporo prodaji ter oddelek za digitalni in vsebinski marketing. Po vrstah zavarovanj se ne ločujemo, vsi oddelki skrbijo za vsa področja zavarovanj, vsak s perspektive svojega strokovnega področja. Za vsakega od projektov določimo posameznika, ki je potem odgovoren za celoten projekt, pri tem pa glede na potrebe vključuje kolege iz različnih področij.

Zavarovalnica Generali je, vsaj kot opažamo v uredništvu MM-a, po združitvi z Adriatic Slovenico močno okrepila svoje tržnokomunikacijske aktivnosti; za komunikacijsko kampanjo ob združitvi ste prejeli tudi nagrado Effie za tržnokomunikacijsko učinkovitost, nedavno ste kopici nagrad dodali še Gold Quill, zlato pero za odličnost v komuniciranju. Kakšen je vaš odnos do nagrad? Ali opažate, da nekaj pomenijo tudi vašim strankam, ali pa je pri tem za vas pomembnejše, da gradite svoj ugled v marketinški stroki?

Nagrade nam seveda veliko pomenijo, vsem nam, ker potrjujejo strokovnost našega dela. Mislim, da imajo bolj kot težo pri strankah – če zdaj govorimo o kreativnih in komunikacijskih nagradah – težo interno, kot potrditev, kot priznanje in tudi prepoznanje našega uspešnega dela. In tovrstne nagrade pozitivno vplivajo tudi na naš ugled znotraj Skupine Generali. Vseeno pa so po mojem mnenju nagrade posledica dobrih rezultatov, ki jih s svojim delom dosežemo, tako da so ti zame primarnega pomena.

Ali nam sicer lahko zaupate podatek, za koliko odstotkov se je v zadnjih nekaj letih povečal vaš proračun za tržno komuniciranje?

Težko je zgolj primerjati na primer leto 2018 z letošnjim ali lanskim, saj se je naša pozicija na trgu tako zelo spremenila. Leta 2018 smo imeli nekaj več kot 4-odstotni tržni delež, danes pa ta znaša 17,2 odstotka in samoumevno je, da je posledično tudi proračun višji. Prav tako leto 2020, torej leto združitve, ni merodajen kazalnik, saj je bilo ob združitvi veliko več marketinških in komunikacijskih aktivnosti, kot pa jih je v letih »normalnega« poslovanja. A dejstvo je, da pogosto slišimo in beremo, kako so marketinški proračuni prepogosto na seznamu tistih »stroškov«, ki so prvi na udaru in ki jih je »enostavno« zmanjševati. Pri tem lahko rečem, da imamo srečo, da naše vodstvo prepoznava pomen marketinga in zagovarja naše delo ter nam v ta namen tudi omogoča potrebna sredstva.

Na kakšen način pa načrtujete marketinške proračune? Imate pri tem proste roke ali pa vam ga določijo vaši lastniki, Skupina Generali s sedežem v Milanu?

Kot v vsaki korporaciji gre za preplet. Imamo krovne usmeritve, ki prihajajo iz Skupine Generali, naša naloga pa je, da potem glede na potrebe, priložnosti in cilje lokalnega trga pametno zasnujemo lokalno strategijo, odraz katere so seveda tudi sredstva v proračunu.

almas2

Koliko »svobode« pa imate sicer pri snovanju tržnokomunikacijskih akcij? Ali morajo vsako od njih potrditi na upravi v Italiji ali pa jih lahko prosto prilagajate slovenskemu trgu?

Imamo srečo, da smo del skupine, ki na eni strani razume potrebo po močni znamki in nas tu podpirajo z globalno kampanjo, a vseeno nam puščajo proste roke, da lokalne kampanje prilagodimo našim potrebam, nekatere naredimo po smernicah povsem slovenske, nekatere pa uporabimo, kot so zasnovane v izvirniku.

Vseeno pa globalna kampanja zagotavlja, da vse države ostajamo znotraj smernic blagovne znamke.

Naj ponazorim s konkretnim primerom. Ko smo predstavili novo globalno pozicijo »Ker nam pomenite vse« in globalno kampanjo, smo lahko v Sloveniji celotno produkcijo naredili lokalno, v središče komuniciranja smo postavili svoje, slovenske agente, in to je bilo tako pri zaposlenih kot pri strankah zelo pozitivno sprejeto. Proste roke imamo tudi pri projektih, ki jih razvijamo lokalno – tu zares lahko izhajamo iz priložnosti na trgu, prepoznanih potreb in uvidov.

Kot velika zavarovalnica – v Sloveniji ste po 25-ih letih delovanja zdaj že druga največja zavarovalnica – ste tudi eden od največjih oglaševalcev pri nas in zato tudi privlačen agencijski partner. Kakšna je vaša politika glede prirejanja kreativnih natečajev, pitchev? Ali jih organizirate za posamezne projekte ali pa bolj prisegate na dolgoročno sodelovanje z agencijami?

Prisegamo na dolgoročno sodelovanje, predpogoj pa je partnerska drža na obeh straneh. V potrditev tega lahko povem, da na primer z agencijo New Moment sodelujemo že več kot petnajst let.

Pitche organiziramo, kadar na kakšnem novem področju začenjamo sodelovanje; na primer pred združitvijo smo iskali partnerja in takrat naredili natečaj. Povabili smo pet agencij, vsem, ki niso bile izbrane, pa smo namenili nadomestilo za del vloženega dela. Zavedamo se, da takšni izbori terjajo veliko dela, časa in energije pri partnerjih, zato se ne poslužujemo letnih ali dvoletnih razpisov.

S katerimi kreativnimi in drugimi agencijami sicer trenutno sodelujete? Ali se kdaj zgodi, da kreativne rešitve slovenskih agencij pri Generaliju uporabijo tudi drugod po svetu, kjer deluje vaša zavarovalniška skupina?

Ne, za zdaj še ni bilo primera, da bi v skupini uporabili katero od kreativnih rešitev, tudi ni takšne prakse. Kar je namenjeno za globalno uporabo, namreč snujejo v agenciji DentsuMB v Londonu. Smo pa z našo pobudo 3D-zeber, ki smo jo razvili interno, navdušili kar nekaj kolegov v regiji, ki se bodo projektov lotili na svojih trgih.

Z agencijami sodelujemo na področjih tržnega komuniciranja, odnosov z javnostmi, medijskega zakupa in raziskav.

Dotakniva se še vaših sporočil, ki jih s pomočjo tržnega komuniciranja prenašate javnosti. V zavarovalništvu lahko opazimo, da so se tudi vaši konkurenti odmaknili od sporočil, s katerimi so zavarovancem vzbujali občutek tesnobe, kaj vse se jim lahko zgodi, če ne bodo zavarovani, k takšnim, ki spodbujajo in motivirajo ljudi. Vi izpostavljate predvsem, da se lahko ljudje zanesejo na vas, da jim boste vedno stali ob strani in da ste njihov vseživljenjski partner. Kako zahtevno je za marketingarja v zavarovalnici poiskati ustrezno sporočilo, ustrezen nagovor, ki vam bo prinesel primerjalno prednost in zagotovil, da ste prvi, ki zavarovancu pridete na misel, »top of mind«?

Mislim, da je to esenca našega dela in izziv vseh nas, ki delujemo na tem področju. Čarobne paličice nimamo, niti skrivnostne formule, ki bi prihranila korake. Gre za strateško premišljen načrt gradnje blagovne znamke, ki ga je potrebno potem natančno izvajati, spremljati rezultate in po potrebi tudi kaj nadgraditi.

Že vrsto let, še pred lansiranjem globalne kampanje, smo opredelili, da želimo komunikacijo graditi na občutku varnosti, brezksrbnosti in zadovoljstva, nismo vstopali na polja ustrahavanja – in tega se držimo vse do danes.

Dobro želimo razumeti potrebe in želje naših strank in na podlagi tudi teh uvidov potem razvijamo tako nove produkte ali prenavljamo obstoječe kot tudi storitve. Dejstvo je, da vsi ponujamo zavarovanja, kritja in cene se malenkostno razlikujejo, močno pa se razlikujemo, kako vsakdo od nas predstavi stranki vrednost in storitev, kako enostavno je sodelovati z nami, kako razumljiv jezik govorimo in tako dalje. Naša pozicija vseživljenjskega partnerstva se morda na prvi pogled zdi enostavna, a smo jo zelo podrobno razdelali – krovni gradniki so enostavna izkušnja, obljuba vrednosti, ki jo dopolnjujemo z razlikovalnimi storitvami in seveda phygital – grajenje osebnih odnosov, ki so podkrepljeni z digitalnimi aktivnostmi naših zavzetih in strokovnih zastopnikov. Vsak od teh gradnikov pa je nato še bolj natančno opredeljen v strategiji.

V svoje kampanje pogosto vključujete tudi svoje zavarovalne zastopnike, kot ste že omenili. Zakaj ste se odločili za takšen pristop? Ali je v zavarovalništvu osebni stik še vedno tisti najpomembnejši dejavnik, ko gre za pridobivanje novih in ohranjanje obstoječih strank?

Da, prav imate, mi verjamemo, da je osebni stik zelo pomemben, zato spodbujamo naše zastopnike, da so pogosto v stikih s svojimi strankami. Ne nazadnje zavarovalnega zastopnika pogosto med prvimi pokličemo, ko gre kaj narobe in zato je zaupanje zelo pomembno.

In prav zato so strokovnost, prijazen odnos in razumevanje potreb strank tisti dejavniki, ki igrajo pomembno vlogo pri pridobivanju novih strank ali pri »up-sellu« in »cross-sellu«. Seveda pa to ni edini pomemben dejavnik, zato se trudimo, da je vsaka izkušnja naših strank z zavarovalnico kakovostna, enostavna, da stranka lahko pride v stik z agentom preko kanalov, ki ji najbolj ustrezajo, in da odgovorimo na potrebo stranke.

Verjetno ste izvajali raziskave, ki kažejo na to, kakšne občutke ime Generali vzbuja pri ljudeh. Kakšne asociacije imajo na blagovno znamko Generali, ki vas ločijo od konkurenčnih zavarovalnic?

Vse gradnike in elemente, ki sem jih že opisala, zavestno gradimo, spremljamo in merimo, tako da imamo zelo natančno sliko, kako nas ljudje vidijo oziroma dojemajo. Ponosna sem na rezultate, ki smo jih dosegli v zadnjih letih, kajti znamka raste na vseh za nas ključnih elementih. Krepi pa se tudi njena moč. Tudi po tej plati lahko rečemo, da delo, ki smo ga v zadnjih letih opravili z ekipo, odseva v zelo dobrih rezultatih.

V kolikšni meri pa Generali še povezujejo z Adriatic Slovenico? So se že, predvsem nekdanji zavarovanci AS, povsem navadili na misel, da je odslej to le ena blagovna znamka, torej Generali, ali pa je to proces, ki bo še trajal?

To je bil zagotovo izziv, ki smo mu namenili veliko pozornosti, percepcija nekdanjih Adriaticovih zavarovancev o Generaliju ni bila najboljša, enako pa je bilo na strani Generalija, katerega zavarovanci na Adriatic niso gledali najbolj pozitivno. Zato smo premagovanju te bariere namenili veliko pozornosti in danes lahko rečem, da smo že v letu po združitvi dosegli velik premik v percepciji, zadržali zavarovance obeh zavarovalnic in rasli.

Glede blagovne znamke pa smo že tri mesece po združitvi dosegli več kot 75-odstotno zavedanje o združitvi in o tem, da nova zavarovalnica deluje pod znamko Generali, s čimer smo presegli zastavljeni cilj.

Katerim tržnokomunikacijskim aktivnostim se boste še posvetili do konca leta, s katerimi boste še gradili »rdečo« obljubo?

Zagotovo bo največja prihajajoča aktivnost uvedba našega novega programa prednosti ZAME; s celostno kampanjo smo začeli v drugi polovici junija. Na produktnem in storitvenem področju pripravljamo nekaj novosti, med njimi na primer pri asistenčnih storitvah, ki ljudem v neljubih situacijah močno olajšajo življenje. Med družbeno odgovornimi projekti so v ospredju projekti, povezani s pomočjo otrokom iz ranljivih družin. Tudi letos bomo tako v sklopu naše fundacije TheHumanSafetyNet zaposleni v Generaliju otrokom pomagali do brezskrbnih počitnic. Med večjimi projekti pa so zagotovo že omenjene 3D-zebre in sponzorske aktivnosti.

Ob 25-letnici, ki jo praznujemo letos, smo nekaj aktivnosti že izpeljali, ravno se je zaključila kampanja z našimi zavarovanci, ki so z nami že vrsto let, nam zaupajo in prepoznavajo v nas zaupanja vrednega partnerja, nekateri med njimi že skoraj od samega vstopa Generalija na slovenski trg. Nekaj novosti pa bo povezanih tudi s krepitvijo znamke.

almas3

Kakšne marketinške cilje ste si sicer zastavili za naslednjih nekaj let? Ali menite, da lahko na slovenskem trgu še povečujete svoj tržni delež tudi s pomočjo marketinga?

Marketing ima pomembno vlogo, zagotovo, vendar uporabnik terja celostno odlično izkušnjo. Tega se zavedamo in v skladu s tem tudi delujemo.

Tudi v prihodnje bo ključno zadovoljstvo strank in rast moči blagovne znamke, posvečali se bomo pomlajevanju ciljnih skupin in vse več v naše aktivnosti vpletali trajnost, tako v spodbujanje trajnostne naravnanosti vseh nas kot tudi v poslovanju. In kot že pregovorno pri naši zavarovalnici, bo poudarek na inovativnosti. Ta je namreč pogoj, da uspeš v današnjem svetu, v času stalnih sprememb.

Dotakniva se še vloge marketinške avtomatizacije in tehnologije, brez katere si sodobnega marketinga ne znamo več predstavljati. Kako velik izziv je bil za vašo ekipo osvojiti nova marketinška orodja? Katere njihove največje prednosti, pa tudi slabosti, bi lahko navedli?

Marketinška avtomatizacija je del našega vsakdana in je tesno vpletena v naše marketinške aktivnosti. Pri teh vprašanjih se vse začne pri ekipi, ki razvija in je odgovorna za to področje. V svojih vrstah imamo odlične strokovnjakinje, ki s svojo vodjo na čelu skrbijo za smiselno uvajanje novih orodij in tehnologij, s pomočjo katerih so naše marketinške in druge komunikacijske aktivnosti še bolj učinkovite. Hkrati pa ta ista ekipa skrbi tudi za prenašanje digitalnih znanj in novih praks širše med sodelavce, tudi v povezanih oddelkih.

Večkrat lahko slišimo, da mora biti sodobni marketingar »multipratik«, saj mora obvladovati različna področja; še zdaleč ne več le (tržnega) komuniciranja, ampak tudi prodajo, razvoj izdelka, celo IT, finance in podobno. Kako vi sami krmarite med temi različnimi področji in na kakšen način osvajate potrebna znanja in veščine?

Pomembno je imeti širino, zagotovo, a vseeno smo najprej marketingarji, ki moramo obvladati svoje področje. Je pa zelo pomembno, da znamo biti kompetentni sogovorniki kolegom z drugih področij, da razumemo njihove izzive in znamo skupaj poiskati rešitve, ki vodijo do uspehov na trgu. Zagovarjam pa tudi, da je v ekipi potrebno imeti tudi močne specialiste, posameznike, ki inovirajo in spodbujajo k novostim.

V času, ko je znanje tako zelo dostopno preko digitalnih kanalov, sama spremljam relevantne teme in novosti ter k temu spodbujam tudi sodelavce. Udeležujemo se tudi konferenc in dogodkov. Za nadgradnjo konkretnih kompetenc zaposlenih pa uporabljamo platformo We learn Skupine Generali, v sklopu katere potekajo različna izobraževanja skozi celo leto.

Napredna marketinška tehnologija je pomembna tudi v povezavi s programi zvestobe, saj vam omogoča, da resnično ciljano nagovarjate stranke. Tudi vi ste pripravili novost, že omenjeni program prednosti ZAME. Nam lahko poveste kaj več o njem? Na kakšen način bo spodbujal zvestobo strank, zakaj takšno ime in po čem se bo razlikoval od programov zvestobe drugih zavarovalnic?

Omenila sem že, da bo novi program prednosti ZAME ena od večjih novosti, ki jih letos predstavljamo v naši zavarovalnici. Namenjen je vsem, ne le našim strankam in že v tem delu se razlikuje od klasičnih programov zvestobe. Z ZAME smo postavili nove temelje nagrajevanja zvestobe naših strank, poleg zavarovalnih popustov jim program lahko prinaša tudi višjo raven storitev. Dodatno pa so tako strankam kot tudi vsem drugim na voljo številne ugodnosti pri naših partnerjih – za vsak dan, za bolj aktivno življenje in za doživetja po  Sloveniji. Ker pa želimo z ZAME spodbujati tudi zdrav in aktiven življenjski slog, bomo na tej platformi vsem uporabnikom ponujali tudi tovrstne vsebine, izzive in športne vadbe.

Zato, da bo uporaba enostavnejša, vse prednosti pa vedno pri roki, smo razvili tudi mobilno aplikacijo ZAME, v kateri bodo uporabniki lahko kadar koli dostopali do vseh ugodnosti, hkrati pa je aplikacija tudi osebni pomočnik, ki nas vodi in spodbuja k bolj športnemu in zdravemu načinu življenja. Verjamemo, da bo vsakdo lahko našel kakšno prednost, za katero bo lahko rekel: ta je prava zame. Zato tudi ime programa ZAME.

Dotakniva se še enega pomembnega področja, ki bi moralo biti pomemben člen poslovne strategije vsakega sodobnega podjetja, in sicer trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Tudi vi ste na tem področju zelo aktivni in svoje zaveze izkazujete dobesedno na vsakem koraku. Navedli ste že inovativne 3D-zebre, s katerimi ste opremili prehode v številnih slovenskih mestih. Naj se najprej posvetiva prav temu projektu. Na kakšne odzive ste naleteli, tako s strani ljudi kot tudi občin, in ali jih boste uvajali tudi v drugih slovenskih mestih?

Odzivi na 3-dimenzionalne prehode za pešce, 3D-zebre, ki voznike opozarjajo na zmanjšanje hitrosti in večjo pazljivost na najranljivejše udeležence v prometu, so že od vseh začetkov odlični. Že po prvi fazi, v kateri smo predstavili štiri zebre, so se tako občine, šole, vrtci in posamezniki v velikem številu odzvali in podali pohvale ter tudi nove predloge lokacij za 3D-zebre. Akcijo smo ponovili tudi v letošnjem maju, in sicer v sedmih občinah, in glede na zelo pozitivne odzive bomo z njo tudi nadaljevali.

Katerim drugim družbeno odgovornim aktivnostim se še posvečate v večji meri? Na kakšen način upravljate donacije in sponzorstva oziroma kakšni projekti pritegnejo vašo pozornost, da ste jim pripravljeni nameniti donatorska in sponzorska sredstva?

V naši zavarovalnici se trudimo delati dobro in dobrodelno, to sta pomembni vrednoti, ki ju delimo vsi zaposleni. Podpiramo projekte, s katerimi pomagamo ljudem, še posebej otrokom, ki prihajajo iz ranljivejših okolij, poleg tega pa sredstva namenjamo tudi za šport in športnike, dediščino in kulturo. Imamo tudi svojo galerijo, ki upravlja zbirko likovnih in kiparskih del ter večkrat letno prireja razstave, s katerimi pomaga umetnikom pri predstavitvi lastnih del.

almas4

Trajnost je tudi sicer generator vaše nove strategije. Kaj vse nova strategija vključuje glede zavez trajnosti?

Drži, v Generaliju gledamo na trajnost kot na integralni del naše nove strategije, želimo biti močan in pomemben deležnik pri izgradnji bolj pravičnega in trajnostnega okolja. Že danes smo odgovorna zavarovalnica, odgovoren delodajalec, vlagatelj in partner in tudi v prihodnje nameravamo trajnost še močneje vpeti v vse plati našega delovanja.

V marketingu že nekaj let stalno govorimo o tem, kako se navade uporabnikov spreminjajo – od njihove medijske potrošnje, preko čedalje nižje stopnje pozornosti in neučakanosti, saj želijo čim prej dobiti odgovore na svoja vprašanja, do novih komunikacijskih kanalov, na katere se selijo. Kako se z vsem tem spoprijemate v vaši ekipi?

Spremembe spremljamo in se nanje seveda tudi odzivamo, tako z novimi načini komuniciranja in novimi storitvami kot tudi s procesi, ki strankam olajšajo stik z nami. Če se dotaknem na primer slednjega, že nekaj let spodbujamo naše agente, da so vse bolj prisotni na družbenih omrežjih, kajti tam so naše stranke, spodbujamo jih, da pri komunikaciji uprabljajo kanale, ki so po godu ljudem, ne pa le klasičnih in nekoč ustaljenih.

Razumemo, da mobilni telefon postaja osrednja komunikacijska točka, zato komunikacijo in določene procese prilagajamo formatu in zakonitostim manjšega, »allways on« zaslona, če omenim le nekatere od mnogih sprememb. Naše stranke danes pričakujejo enostavno, a strokovno in prijazno izkušnjo, svoje želje ali težave želijo rešiti v čim manj korakih, idealno že v prvem, in tudi v tej smeri se moramo podjetja prilagajati. In ne nazadnje – prav zavarovalnice smo bile v preteklosti znane po nerazumljivem jeziku, zavarovalni pogoji pa so bili sinonim za dolg, strnjen, neberljiv tekst. Tudi to se spreminja, naša komunikacija se prestavlja v B1-jezik, torej enostaven in razumljiv, naše ponudbe in pogoji pa sledijo zakonitostim preglednega in berljivega besedila, ki je opremljeno z grafičnimi elementi, za hitrejši pregled in lažje branje.  

Kot sva se že pogovarjali, morajo zaposleni v marketingu obvladati različne veščine, kar pa ni najlažje, še težje pa je v ekipo dobiti ljudi, ki bi »vse obvladali«. Kakšen je pri tem vaš pristop, ko zaposlujete nove kadre? Kaj iščete pri njih – kaj vam je pomembneje, to, da že imajo določena znanja in veščine, ali pa bolj to, da se dobro vključijo v ekipo?

Sama ne verjamem v razpise za delovna mesta, ki iščejo strokovnjake za vsa področja, ki jih je nekdo znal našteti, in to v eni osebi.

Pri ljudeh seveda iščem strokovne kompetence in izkušnje, a hkrati vem, da je delo v vsaki organizaciji specifično, marsičesa se je potrebno na novo naučiti, zato je enako pomembno tudi, da je posameznik pripravljen vlagati v svoje znanje in razvoj.

Pogosto ljudje na korporacije gledajo kot na dinozavre, okostenele strukture, ki le počasi sledijo spremembam, a realnost je, vsaj pri nas, zelo drugačna. To potrjujejo tudi novi sodelavci, ki se nam pridružijo v Generaliju. Presenečeni so, kako hitro in agilno poteka delo, kako odprti smo, kako hitro se odzivamo na spremembe, kako pomembno vlogo igra inovativnost in posledično, koliko vlagamo v znanje in razvoj posameznika. In prav zato sta odprtost za učenje in želja po lastnem razvoju, poleg strokovnih kompetenc, tako pomembni lastnosti pri ljudeh, ki prihajajo v moj oddelek.

Katerim vrednotam pa sami sledite kot vodja? Kaj je bil za vas največji izziv, ko ste prevzeli vodenje tako velikega oddelka?

Če za navdih izhajam iz marketinškega 4P-modela in svoje vrednote zapišem po enakem principu, bi bile to naslednje. Na prvem mestu poštenost, ker še vedno, morda utopično verjamem, da lahko s poštenostjo spremenimo svet na bolje. In da se dobro z dobrim vrača. Nato prebojnost, s katero razmišljamo zunaj ustaljenih okvirjev. Sledi pozitivna naravnanost, ki je v današnjem svetu ustrahovanja in sprememb svojevrsten izziv. S pozitivno naravnanostjo prevzamemo odgovornost za svoje mišljenje in vedenje. In pa pristnost, za katero je potrebno veliko poguma.

Svojevrsten izziv je bilo ustvarjanje simbioze dveh različnih kultur ter dnevno krmarjenje med operativnimi nalogami in grajenjem dolgoročnih strateških ciljev.

Nam za konec lahko še zaupate, kaj vse bi si še želeli doseči na tem delovnem mestu, tako po osebni kot tudi po poslovni plati?

Trenutno delovno mesto me izpolnjuje tako poslovno kot tudi osebno. Pri vsaki stvari v življenju je izjemno pomembna strast do vsega, kar počnemo.  Seveda pa je potrebno krmarjenje med zasebnim in poslovnim življenjem, kar ni vedno najlažje, vendar nam prav ta strast zagotovi tako zelo potrebno ravnovesje. Zagotovo je med glavnimi poslovnimi cilji učinkovito upravljanje človeških virov, raziskovanje njihovih potencialov in posledično postavljanje pravih ljudi na prava mesta. Verjamem, da lahko s pravo ekipo dosežemo še tako zahtevne cilje in se skupaj učimo in razvijamo.

Po osebni plati se moje želje najverjetneje ne razlikujejo od želja drugih ljudi. Moje močno jedro ostajajo moja družina in moj ožji krog prijateljev. Želim si, da bi prej omenjeno ravnovesje morda prineslo kakšen prost trenutek več, ki ga lahko preživim z njimi.

almas5

Članek je bil izvorno objavljen v tiskani reviji Marketing magazin, julij-avgust 2022, #493-494. Revijo lahko naročite na info@marketingmagazin.si.

495

Naroči se na revijo MM in prihrani do 30%!

Intervju

luka bajs2
24. 09. 2022

Z Luko Bajsom, ki s svojo ustvarjalnostjo že več kot desetletje prinaša pozitivne…

»V zadnjem času tudi pri slovenskih naročnikih opažam željo po sodelovanju na festivalih. Vmes me je že postalo strah, da festivali postajajo samo…

ghada
21. 09. 2022

Ghada Wali je mlada egiptovska oblikovalka, ki je v regiji Bližnjega vzhoda že globoko…

Kdor nima zgodovine, nima prihodnosti. Ustvarjam dela, ki predstavljajo to, kar sem in od koder prihajam. Svetovno prepoznavnost sem si pridobila z…

bla
20. 09. 2022

Jernej Smisl bo 1. oktobra 2022 postal direktor Pristopovega oddelka za korporativno…

Naši avtorji